Makkelijk lezen

Als lezen niet zo gemakkelijk gaat...

Een op de tien kinderen in het basis- en voortgezet onderwijs heeft problemen met lezen en spellen. Dit zijn meestal kinderen met dyslexie, een aangeboren handicap die in alle lagen van de bevolking voorkomt. Maar ook bij kinderen met concentratiestoornissen, zoals ADHD en (allochtone) kinderen met een taalachterstand kunnen leesproblemen ontstaan.
Kinderen met een leesprobleem vinden lezen meestal niet leuk omdat het hen te veel moeite kost. Krijgen deze kinderen geen goede begeleiding, dan neemt het zelfvertrouwen af en is de kans groot dat ze gaan onderpresteren. Vaak komen de kinderen dan in een onderwijstype terecht dat geen beroep doet op hun feitelijke vermogens. Het is daarom belangrijk dat hun probleem al vroeg wordt herkend en erkend. Dan pas kan gericht worden gewerkt aan ondersteuning: vanuit school, maar ook vanuit de bibliotheek met de makkelijk lezen kast.

Aangepaste collectie

In deze kast staat een selectie van boeken, dvd's en andere media, speciaal voor kinderen die lezen moeilijk vinden. Maar ook ouders en leraren vinden er informatie over leesproblemen. Voor de kinderen zijn er boeken geselecteerd waarbij gelet wordt op bijvoorbeeld het lettertype en de lay-out, die vanaf het begin spannend of grappig zijn. De bibliotheek biedt hulp bij het kiezen van leuke leesboeken met als doel om het plezier in het lezen weer terug te brengen.
Bovendien biedt de makkelijk lezen kast ook informatieve media, zodat kinderen met leesproblemen er ook terecht kunnen voor spreekbeurten en werkstukken. De bibliotheek kiest hierbij niet alleen voor media waarin geschreven tekst staat, maar ook voor informatieve dvd's.

Leeshulpmiddelen uitproberen

Bibliotheek Voorschoten Wassenaar heeft een aantal leeshulpmiddelen voor kinderen, die u kunt lenen om huis uit te proberen.

Allereerst is er de daisy-speler. Met dit apparaat kunnen daisy-roms afgespeeld worden. Op een daisy-rom, die eruit ziet als een cd-schijfje, wordt een boek voorgelezen.

Daarnaast is er de readingpen. Deze pen scant kleine stukjes tekst of moeilijke woorden en leest ze vervolgens voor. Ook bevat de pen een woordenboek om de betekenis van gescande woorden op te zoeken.

Tenslotte is er Spika. Dit is voorleessoftware die je mee kunt nemen op een memorystick. Spika leest tekst voor op de pc, zoals e-mails en webteksten. Ook kan Spika de tekst in Word voorlezen terwijl je aan het typen bent.

Deze hulpmiddelen zijn voor 6 weken te leen bij Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar.