Jaarverslag 2019

Gepubliceerd op: 23 april 2020 11:25

Alstublieft, ons jaarverslag 2019!

De bibliotheek vervult een belangrijke rol als huiskamer van Voorschoten en Wassenaar. Mensen genieten bij ons van de rust, maar ook zie je bezoekers die juist bij ons komen om onder de mensen te zijn. Ook komen er veel mensen om te leren. Dat we voorzien in een behoefte is duidelijk, want het totaal aantal bezoekers is in 2019 weer gestegen! En het bordje ‘gecertificeerd’ hangt opnieuw in de beide bibliotheken met de vermelding dat we tot december 2023 voldoen aan de geldende normen.

In tijden van financiële krapte vragen wij veel van onze mensen. Daarbij leunen wij op de grote inzet van onze vrijwilligers, ouder en jonger, die hun werk bij de bibliotheek erbij doen, vaak naast andere drukke werk- en zorgtaken. We hopen dat zij ons zo lang mogelijk kunnen blijven helpen en zijn hen veel dank en respect verschuldigd.

Ons jaarverslag informeert u uitgebreid over onze dienstverlening en activiteiten in 2019. Wij wensen u veel leesplezier toe!