Gezocht: Bestuurslid OBVW

Gepubliceerd op: 1 september 2023 14:18

OBVW zoekt bestuursleden met juridische en/of financiële achtergrond

Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar is een bibliotheek met 20 vaste medewerkers en meer dan 200 vrijwilligers met een vestiging in Voorschoten en in Wassenaar. De bibliotheek is in verandering. Naast de traditionele uitleenfunctie is de bibliotheek ook de plek voor ontmoeting & inspiratie, als huiskamer van het dorp.De speerpunten zijn daarbij het samenstellen van een afgewogen collectie, een veelzijdig cultureel activiteiten- en scholenprogramma, een Filmhuis, een Taalhuis en een uitgebreid cursusaanbod op het gebied van mediawijsheid en zelfredzaamheid.

Wij zijn op zoek naar
een kandidaat die beschikt over aantoonbare kennis van en ervaring met juridische aspecten in een dienstverlenende maatschappelijke organisatie, en een kandidaat die beschikt over kennis van financieel-economische vraagstukken en financiering van de dienstverlening.

De nieuwe leden

  • herkennen zich in de missie en visie van onze bibliotheek 
  • beschikken over goede communicatieve vaardigheden
  • hebben aantoonbare affiniteit en ervaring met beleidsmatig strategisch denken of toezichthouden
  • onderschrijven de complianceregels met betrekking tot wet- en regelgeving en governance principes 
  • beschikken over integriteit, rolvastheid, sterk normbesef en zorgvuldigheid 
  • zijn in staat op het eigen functioneren te reflecteren 
  • en zijn omgevingsbewust

Door het aflopen van de zittingstermijn van een van de leden en het vertrek van een ander lid ontstaan er twee vacatures. Het bestuur bestaat uit zes personen en vergadert gemiddeld 5 keer per jaar. De bestuursvorm verandert binnen afzienbare termijn naar een Raad van Toezichtmodel.

Wij streven naar een goede diversiteit binnen het bestuur (culturele achtergrond, leeftijd, gender en woonplaats). De benoeming is voor een periode van vier jaar.  

Wij ontvangen uw CV en motivatie graag vóór 22 september 2023 via dit mailadres: directie@obvw.nl Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met R. Hooijdonk, voorzitter bestuur OBVW, tel. 06 53401577.