Steun de bibliotheek door te schenken!

Voor veel inwoners van Voorschoten en Wassenaar is de aanwezigheid van de Bibliotheek een vanzelfsprekendheid. Een plek waar lezen en leren voorop staat, zodat kinderen en volwassenen zich kunnen ontwikkelen. Een belangrijke voorziening, belangrijk voor alle inwoners.

Wij zoeken donateurs

Maar de dienstverlening van de Bibliotheek is geen vanzelfsprekendheid meer en de subsidies worden minder. Daarom zijn wij op zoek naar andere bronnen van inkomsten. Zo zijn we actief op het gebied van fondsenwerving en proberen we inkomsten te genereren uit sponsoring. Daarnaast weten we dat de inwoners van Voorschoten en Wassenaar begaan zijn met de Bibliotheek. U misschien ook wel? Omdat u lid bent van de Bibliotheek of vroeger lid bent geweest, omdat u een leesliefhebber bent of omdat uw kinderen gratis gebruik kunnen maken van de Bibliotheek... Of gewoon omdat u het belangrijk vindt dat de Bibliotheek bestaat!