Belastingaangifte in de bibliotheek 2020

Ondanks dat de Belastingdienst haar best doet het systeem zo makkelijk mogelijk te maken, is het nog wel eens een moeilijke klus. Daarom bieden wij in de bibliotheek de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers van Voorschoten Voor Elkaar en Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar de Belastingaangifte 2020 (kosteloos) in orde te maken.

Geef hieronder aan op welke data u beschikbaar bent. 

U ontvangt een afspraakbevestiging als de datum en tijd ook daadwerkelijk mogelijk is in de agenda. Zonder afspraak wordt u niet geholpen.

Het is belangrijk dat u alle benodigde documenten meeneemt. Zie hiervoor onderaan deze pagina.

Indien u niet alle benodigde documenten meeneemt naar de afspraak kunnen wij u niet helpen met de Belastingaangifte 2020.

Uw afspraak vindt plaats in Bibliotheek Wassenaar, Langstraat 40, 2242 KM, Wassenaar.

Beschikbaar op de volgende data:

Heeft u vragen?

Dan kunt u zich richten tot de bibliotheekmedewerkers of bij Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

Bibliotheek Wassenaar     070-511 33 97 of wassenaar@obvw.nl.               

SMOW:           Wassenaar     070-511 75 76

Welke papieren neemt u altijd mee?

 • Jaaropgaven 2020 van loon en/of uitkeringen
 • Uw burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • DigiD-code (gebruikersnaam en wachtwoord)

Indien van toepassing

 Indien u gehuwd was of samenwonend in 2020:

 • Burgerservicenummervan uw partner
 • DigiD-code van uw partner (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Jaaropgaven 2020 van loon en/of uitkeringen van uw partner

 Deze gegevens meenemen van u en/of uw partner als ze op u van toepassing zijn

 • Alle voorlopige aanslagen 2020 (zoals de voorlopige teruggave)
 • Alle in 2020 betaalde kosten voor medische doeleinden, zoals tandartskosten, gehoorapparaat, steunzolen, dieetkosten bij medisch advies, bijdragen kruisvereniging, medicijnen.
 • Kosten gemaakt voor een studie
 • Kwitanties van giften aan goede doelen
 • Indien u een eigen huis heeft: in 2020 betaalde rente over hypotheken en de aanslag gemeentelijke belastingen 2020 (i.v.m. WOZ-waarde per 1 januari 2020).