Belastingaangifte in de bibliotheek 2022

Ondanks dat de Belastingdienst haar best doet het systeem zo makkelijk mogelijk te maken, is het nog wel eens een moeilijke klus. Daarom bieden wij in de bibliotheek de mogelijkheid om met hulp van vrijwilligers van Voorschoten Voor Elkaar en Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar de Belastingaangifte 2022 (kosteloos) in orde te maken.

Geef hieronder aan op welke data en locatie u beschikbaar bent. 

U ontvangt een afspraakbevestiging als de datum en tijd ook daadwerkelijk mogelijk is in de agenda. Zonder afspraak wordt u niet geholpen.

Het is belangrijk dat u alle benodigde documenten meeneemt. Zie hiervoor onderaan deze pagina.

Indien u niet alle benodigde documenten meeneemt naar de afspraak kunnen wij u niet helpen met de Belastingaangifte 2022.

Uw afspraak vindt plaats in Bibliotheek Voorschoten, Wijngaardenlaan 4, 2252 XN, Voorschoten.

Beschikbaar op de volgende datum:

Heeft u vragen?

Dan kunt u zich richten tot de bibliotheekmedewerkers, bij Kwadraad of bij Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar.

Bibliotheek:     Voorschoten   071-561 56 78 of voorschoten@obvw.nl                       

Voorschoten Voor Elkaar:      071-5619001                
                      

Welke papieren neemt u altijd mee?

 • Jaaropgaven 2022 van loon en/of uitkeringen
 • Uw burgerservicenummer
 • Bankrekeningnummer
 • DigiD-code (gebruikersnaam en wachtwoord), zorg ervoor dat de sms-controle geactiveerd is
 • Telefoon met DigiD-app en toegangscode 

Indien van toepassing

 Indien u gehuwd was of samenwonend in 2022:

 • Burgerservicenummer van uw partner
 • DigiD-code van uw partner (gebruikersnaam en wachtwoord)
 • Jaaropgaven 2022 van loon en/of uitkeringen van uw partner-       
 • Machtigingsformulier DIGI-D partner als uw partner niet mee komt naar de afspraak
   

 Deze gegevens meenemen van u en/of uw partner als ze op u van toepassing zijn

 • Alle voorlopige aanslagen 2022 (zoals de voorlopige teruggave)
 • Alle in 2022 betaalde kosten voor medische doeleinden, zoals tandartskosten, gehoorapparaat, steunzolen, dieetkosten bij medisch advies, bijdragen kruisvereniging, medicijnen.
 • Kosten gemaakt voor een studie
 • Kwitanties van giften aan goede doelen
 • Indien u een eigen huis heeft: in 2022 betaalde rente over hypotheken en de aanslag gemeentelijke belastingen 2022 (i.v.m. WOZ-waarde per 1 januari 2021).