Tentoonstelling over Jan Ligthart in de bibliotheek

Jan Ligthart: een inspiratie voor vele leerkrachten

We doen ons best om elk half jaar een nieuwe tentoonstelling in de bibliotheekvitrine in te richten. Ook dit keer is het gelukt om een bijzondere verzameling van één van onze dorpsgenoten te kunnen tentoonstellen.  Carl Doeke Eisma is bereid gevonden om zijn verzameling met betrekking tot Jan Ligthart tentoon te stellen.

 

Wie was Jan Ligthart?

Jan Ligthart (1859 – 1916) was een Nederlandse onderwijzer en onderwijsvernieuwer. Hij was een kleine dertig jaar hoofd van een lagere school in de Schilderswijk in Den Haag en bovendien schreef hij talloze artikelen en boeken. Ook verleende hij zijn medewerking aan schoolboekjes als Ot en Sien en de leesplank aap noot mies. Zijn invloed op het onderwijs was aanzienlijk en heel veel leerkrachten hebben zich laten inspireren door zijn werk. Als een van de weinige Nederlandse pedagogen was zijn werk ook in het buitenland bekend en ook hier werden  zijn ideeën nagevolgd. Juliana heeft les gekregen van één van de leerkrachten van de school van Jan Ligthart. Haar moeder, koningin Wilhelmina, had grote bewondering voor Ligthart en de manier waarop hij met kinderen omging. Hij zag in dat een kind een eigen ontwikkeling volgt en geen volwassene in zakformaat is. We kunnen Ligthart dan ook beschouwen als één van de eerste ontwikkelingspsychologen.

Carl Doeke Eisma heeft onder andere een biografie over Jan Ligthart geschreven en wordt mede hierdoor gezien als een kenner van zijn werk. Daarnaast heeft hij een verzameling aangelegd waarin zich materiaal bevindt dat in een museum thuishoort, zoals een met de hand geschreven brief van koningin Wilhelmina aan de vrouw van Ligthart en enkele manuscripten van schoolboekjes die een enorme oplage gekend hebben.