Hoorcollege Fik Meijer "Macht en Onmacht: De Romeinse Republiek"

18 januari 2019, van 10:30 tot 12:30 | Bibliotheek Wassenaar

Kosten: Leden €15,- / niet leden €16,- (incl. koffie)

College 2: Rome wordt een Griekse stad. Kunst, kunstroof en kunsthandel

In 509 v.Chr. werd de laatste koning Tarquinius Superbus verjaagd en deed de republiek zijn intrede.
Bijna vijfhonderd jaar zou deze staatsvorm zich handhaven, totdat Octavianus in 31 v.Chr. de machtsstrijd met Marcus Antonius in zijn voordeel besliste. In die
lange periode  groeide Rome uit van een klein stadje aan de Tiber tot het centrum van een wereldrijk. Maar die expansie ging gepaard met grote interne spanningen. Aanvankelijk bestuurde een kleine patricische elite Rome, maar geleidelijk kwam daar verandering in. De standenstrijd duurde bijna twee eeuwen. Er ontstond daarna een nieuwe elite die anderen zo veel mogelijk buitensloot. Die nieuwe machtsgroep profiteerde van de veroveringen. Velen van hen werden puissant rijk, wat hun een aantoonbaar voordeel bood in de interne machtsstrijd die ontbrandde.

Tijdens de colleges worden de binnenlandse en buitenlandse ontwikkelingen op de voet gevolgd.
Gelukkig zijn er heel wat teksten van klassieke auteurs overgeleverd die zich in de Romeinse machtsontplooiing hebben verdiept. Die maken het mogelijk veel
deelthema’s te behandelen: preventief en defensief imperialisme, rechtvaardige oorlogen, beloningen uit de oorlogen, de relatie tussen overwinnaars en
overwonnenen, de macht en onderlinge competitie van de elite, slaven en slavenopstanden, opbrengsten van de veroveringen, maatschappelijke gevolgen van
de veroveringen, romanisering en hellenisering, integratie, segregatie en volksopstanden.  Zo ontstaat een beeld van een tijdsgewricht van vijfhonderd jaar waarin veel geweld werd gebruikt, naar waarin ook het fundament werd gelegd van onze westerse beschaving.  

Prof.dr. Fik Meijer is emeritus hoogleraar Oude Geschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam. Hij heeft uitgebreid gepubliceerd over het Romeinse rijk.  

Vier hoorcolleges

Prof. dr. Fik Meijer geeft vier hoorcolleges waar voor elk een apart kaartje dient te worden aangeschaft.

11 januari
College 1:  Algemeen overzicht van de Romeinse republiek met nadruk op de politieke consequenties en de sociale ontwikkelingen.

18 januari
College 2: Rome wordt een Griekse stad. Kunst, kunstroof en kunsthandel.

25 januari
College 3: Integratie en segregatie in Rome.

1 februari
College 4: Cicero, Caesar en Octavianus Augustus en de ondergang van de Romeinse republiek. Kunnen we er lering uit trekken?

Wil je zeker weten dat je hierbij kan zijn? Koop dan snel kaarten voorkom teleurstelling.