Spreekuur Leergeld en SchuldHulpMaatje

25 juni 2021, van 13:30 tot 14:30 | Elke week | Bibliotheek Voorschoten

Kosten: gratis

Wekelijks zijn vrijwilligers van Leergeld en SchuldHulpMaatje aanwezig in de bibliotheek voor het geven van financiële informatie.

Ontslag, ziekte, verlies van een dierbare, een dure hypotheek of een hoge huur, of gewoon niet goed met geld om kunnen gaan. Het zijn stuk voor stuk redenen waardoor mensen flink in de financiële problemen kunnen komen. Wanneer de schulden zo hoog oplopen dat men er niet meer uitkomt, breekt een moeilijke tijd aan. Wanneer financiële problemen mensen boven het hoofd (dreigen te) groeien is een luisterend oor en iemand die met je meedenkt over inkomsten, uitgaven en het bestedingspatroon vaak een uitkomst.

Elke vrijdag, met uitzondering van schoolvakanties, kunt u op afspraak uw vragen stellen tijdens het spreekuur.

Stichting leergeld ondersteunt kinderen van 4 t/m 18 jaar financieel zodat zij kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse aciviteiten.

SchuldHulpMaatje helpt mensen die schulden hebben, maar mensen kunnen ook al eerder aankloppen. Want zij helpen het liefst preventief. Maatjes kunnen veel meer doen wanneer de schulden nog niet zo hoog zijn opgelopen.  

Als u uw rekeningen niet (direct) kan betalen en u financiële problemen heeft kunt u kosteloos geholpen worden door een SchuldHulpMaatje.
Deze vrijwilliger bekijkt samen met u wat er geregeld moet worden en zoekt naar oplossingen. Samen met u kan post geopend worden, kunnen inkomsten en uitgaven op een rij gezet worden zodat u overzicht heeft en kunnen eventuele achterstanden op een rij gezet worden. Er kan gekeken worden of inkomen
verhoogd kan worden en uitgaven verminderd. Er kunnen haalbare betaalregelingen afgesproken worden. Kortom: het kan voor u een steun in de rug zijn. Schroom u niet, maar vraag assistentie. U houdt zelf de regie!

Een SchuldHulpMaatje is een vrijwilliger en heeft een opleiding achter de rug om dit werk te kunnen doen. Hij of zij komt (na een intakegesprek over welke hulp u wenst) bij u thuis en helpt u met regelen. Dat kan variëren van samen de administratie ordenen tot afspraken helpen maken met incassobureaus,  deurwaarders,  de belastingdienst enz. Ook kan het maatje samen met u de maandelijkse inkomsten en uitgaven op een rij zetten, waardoor er overzicht is. Er kan dan bekeken worden of u in aanmerking komt voor toeslagen van de belastingdienst of voor bedragen van de gemeente die voor minima-inkomens beschikbaar zijn. (tot 130% van de bijstandsnorm)

Liever telefonisch contact? Bel 06-27058060