Plek 4 van de best presterende bibliotheken met lage financiering

De bibliotheek bruist als nooit tevoren!

Bibliotheken zijn veruit de best bezochte instellingen van Nederland!

Goede berichten over de bibliotheek, maar de druk is hoog. We vragen (extreem) veel van onze medewerkers en vrijwilligers. Wij lopen een stuk harder om alles voor elkaar te krijgen en alle facetten binnen onze bibliotheken neer te zetten. “Ik ben enorm trots op iedereen bij onze bibliotheek. Wij weten met beperkte financiële middelen een goede dienstverlening en mooi programma met activiteiten en spreekuren neer te zetten.”, aldus directeur Mariska Koning.

Maar hoelang houden we het nog vol? Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar staat op plek 4 van best presterende bibliotheken met een lage financiering. Moet je eens voorstellen wat we voor onze dorpen kunnen betekenen als onze subsidie conform het landelijk gemiddelde wordt vastgesteld. Hoe we dan ook de werkdruk voor onze medewerkers kunnen verlagen; 9 fte die onze organisatie met ruim 200 vrijwilligers draaiende houdt. “Het is iedere dag een uitdaging! Met meer financiële middelen kunnen we rust creëren en een nog mooiere toekomst tegemoet gaan.”, geeft de directeur aan.

Presteren bibliotheken beter als ze meer subsidie krijgen? - Mark Deckers 30 januari 2020

'Een bijzondere top-13 van bibliotheken die eigenlijk beter verdienen. Lage financiering en toch een hele hoge prestatie. Veel plattelandsbibliotheken of kleinere plaatsen in de lijst. De eerste drie kwamen we ook in de overall-top-20 tegen. Maar ik vind het toch wel aardig om ook die overige tien bibliotheken hier in het zonnetje te zetten. In dit lijstje staan de bibliotheekhelden die met minimale middelen toch een bovengemiddelde prestatie leveren. Bibliotheken als Voorschoten-Wassenaar, Brummen-Voorst, Midden-Drenthe of Westland.

Tegelijkertijd zie ik er bibliotheeknamen tussen staan die in het recente verleden nog te kampen hadden met flinke bezuinigingen. Als je dit lijstje ziet, moet je als gemeente toch denken dat je met een bibliotheek in deze gemeente je handjes moet dichtkn... '

Welke bibliotheek trekt de meeste bezoekers? : Deel 3 van 5 over de Best presterende bibliotheek van Nederland - Mark Deckers 9 december 2019

'Op nummer 8 in de lijst zien we Voorschoten-Wassenaar, ook nieuw in de top-15. Het jaarverslag over 2018 laat een groei zien in bezoekersaantallen van 258.000 naar 295.000 bezoeken. De stijging komt vooral door sterke groei bij de vestiging in Wassenaar. Er lijkt daar niet één reden te zijn voor die groei maar een veelheid aan ontwikkelingen.'