Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

De Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar (OBVW) is op 1 januari 2008 ontstaan als fusie tussen de openbare bibliotheek Voorschoten en de openbare bibliotheek Wassenaar.

Organisatiegegevens

Rekeningnummer
NL69INGB0000000621


Fiscaalnummer en RSIN
815856891


Kamer van Koophandel
27287737


Doelstelling
•Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.
•Het vormen en in standhouden van één of meerdere centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie.
•Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Bestuur
Het (onbezoldigde) bestuur van de stichting OBVW bestaat uit de volgende personen:
Dhr. J.R. van Leeuwen (voorzitter)
Dhr. A.F.J van Schie (penningmeester)
Mevr. M.M. Mewissen-Teeuw (secretaris)
Mevr. M. van Dijk
Dhr. H.W. Scholten
Dhr. J.J.L. van Bezouw


Directeur:
Mariska Koning

Contact: Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar, 070 5113397, correspondentie: m.koningroozendaal@obvw.nl