Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek

De Stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Voorschoten

Lang heeft de bibliotheek net als veel andere bibliotheken in ons land, kunnen bestaan van lidmaatschapsgelden van volwassenen en van overheidssubsidie. De taken van de bibliotheek zijn in de loop van de tijd toegenomen, en de rol van de bibliotheek is verbreed. De bibliotheek fungeert nu als ontmoetingscentrum. Hiertoe worden bijvoorbeeld allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en informatieve spreekuren. Ook is de bibliotheek een vangnet voor mensen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Er is een Taalhuis opgericht en de bibliotheek  biedt een uitgebreid cursusaanbod aan. De bibliotheek doet veel meer, maar de subsidie is in de loop der jaren afgenomen.

De Stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Voorschoten. De stichting wil geld inzamelen bij inwoners van ons mooie dorp en straks ook bij ondernemers.

De Belastingdienst heeft de stichting als goed doel, een zogeheten culturele ANBI, aangemerkt. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de directie van de bibliotheek.

De gegevens van de stichting op een rij:

 • De Stichting Vrienden van de Voorschotense Openbare Bibliotheek is op 20 april 2012 opgericht.De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel (onder nr. 55161073) en bij de fiscus geregistreerd (onder RSIN nummer 851590627. De Stichting Vrienden van de Voorschotense Openbare Bibliotheek heeft als doel om initiatieven en activiteiten van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar op het gebied van de openbare bibliotheekvoorziening in de vestiging Voorschoten te ondersteunen.
 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek Voorschoten bestaat uit de volgende personen:
  Voorzitter: Dhr. E. Kentie
  Secretaris: vacature
  Penningmeester: Mw. H. Nepperus
  Lid: Dhr. W. PO. Wolting
  Lid: Dhr. J.J.L. van Bezouw (tevens bestuurslid Openbare Bibliotheek Voorschoten Wassenaar)
 • Post en bezoekadres van de stichting is Wijngaardenlaan4, 2252 XN VoorschotenAlle personele inzet t.b.v. de werkzaamheden binnen de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek gebeurt geheel belangeloos. Er worden geen salariskosten of andere vergoedingen uitgekeerd. Dit is gedaan om te zorgen dat de binnenkomende gelden (sponsors, giften, etc.)ook daadwerkelijk volledig ten goede komen aan de bibliotheek activiteiten binnen de vestiging Voorschoten.