Stichting Vrienden van de Wassenaarse Bibliotheek

 • Stichting Vrienden van de Wassenaarse Bibliotheek

  De Stichting Vrienden van de Wassenaarse bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Wassenaar

  Word ook Vriend

De Stichting Vrienden van de Wassenaarse bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Wassenaar

Lang heeft de bibliotheek net als veel andere bibliotheken in ons land, kunnen bestaan van lidmaatschapsgelden van volwassenen en van overheidssubsidie. De taken van de bibliotheek zijn in de loop van de tijd toegenomen, en de rol van de bibliotheek is verbreed. De bibliotheek fungeert nu als ontmoetingscentrum. Hiertoe worden bijvoorbeeld allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en informatieve spreekuren. Ook is de bibliotheek een vangnet voor mensen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Er is een Taalhuis opgericht en de bibliotheek biedt een uitgebreid cursusaanbod aan. De bibliotheek doet veel meer, maar de subsidie is in de loop der jaren afgenomen.

De Stichting Vrienden van de Wassenaarse bibliotheek zet zich in voor de bibliotheek in Wassenaar en zamelt geld voor de bibliotheek in.

De Belastingdienst heeft de stichting als goed doel, een zogeheten culturele ANBI, aangemerkt. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de directie van de bibliotheek.

De gegevens van de stichting op een rij:

 • De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek is op 11 mei 1988 opgericht.
 • De Stichting is ingeschreven bij de kamer van Koophandel (onder nr. 41155208) en bij de fiscus geregistreerd (onder RSIN nummer 816744579). De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek heeft als doel om initiatieven en activiteiten van de Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar op het gebied van de openbare bibliotheekvoorziening in de vestiging Wassenaar te ondersteunen.
 • Het bestuur van de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek Wassenaar bestaat uit de volgende personen:
  Voorzitter: Dhr. J.M. Hupkes.
  Secretaris: Mv. J.E. Huber.
  Penningmeester: Dhr. A.F.J. van Schie.
 • Post en bezoekadres van de stichting is Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar
 • Alle personele inzet t.b.v. de werkzaamheden binnen de Stichting Vrienden van de Openbare Bibliotheek gebeurt geheel belangeloos. Er worden geen salariskosten of andere vergoedingen uitgekeerd. Dit is gedaan om te zorgen dat de binnenkomende gelden (sponsors, giften, etc.) ook daadwerkelijk volledig ten goede komen aan de bibliotheek activiteiten binnen de vestiging Wassenaar.

Wilt u geld aan de stichting en daarmee aan de bibliotheek doneren, word dan vriend van de bibliotheek. Zie voor meer informatie: obvw.nl/vriendvandebibliotheek