(Digitaal) onderwijzen

Digitaal spreekuur: Van hulp met een pc naar essentiële taak

Een bijzonder jaar voor de vrijwilligers van het digitaal spreekuur. De eerste maanden kon er alleen hulp op afstand geboden worden. Een verademing was het toen de bibliotheek weer open mocht en iedereen weer hulp in de bibliotheek kon krijgen in de aanloop naar zelfredzaamheid.

Toen in de zomer van 2021 het coronatoegangsbewijs ingevoerd werd, maakten de vrijwilligers zich klaar om te helpen. De nood werd pas echt hoog toen op zaterdag 25 september het coronatoegangsbewijs verplicht werd op meerdere plekken. De bibliotheek werd aangewezen als dé plek waar iedereen terecht kon. Zonder coronatoegangsbewijs geen vast koffiemomentje meer, niet uit eten, niet naar het museum en niet naar de film. En onze vrijwilligers boden de helpende hand.

Naast deze essentiële taak bleven onze bezoekers ook nog steeds langskomen, al dan niet op afspraak, met allerhande vragen over laptops, tablets, smartphones, printers, ereaders en nog veel meer elektronica. Geen vraag is te gek voor de vrijwilligers van het Digitaal Spreekuur!

De Bibliotheek als Informatiepunt Digitale Overheid

In juni 2021 viel het startschot voor de Bibliotheek als Informatiepunt Digitale Overheid, kortweg IDO. Inwoners kunnen bij ons terecht met vragen over de digitale dienstverlening van landelijke overheidsorganisaties of lokale welzijnsorganisaties. Indien nodig verwijzen wij hen door naar de juiste instanties of naar één van de spreekuren van de bibliotheek. Hierbij werken wij nauw samen met Voorschoten voor Elkaar en Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar. Op deze manier krijgen minder digitaalvaardige dorpsgenoten meer en gerichter hulp om zich staande te houden in onze moderne maatschappij. Bibliotheken zetten zich hier altijd al voor in, maar met het landelijke IDO wordt hier meer bekendheid aan gegeven. Zo hebben we in het najaar al veel inwoners kunnen helpen bij het aanvragen van corona toegangsbewijzen en het downloaden van de CoronaCheck-app.

Een samenwerking die past als een jas

De Formulierenbrigade en het Belastingspreekuur hebben een belangrijke taak in de bibliotheek. Een samenwerking tussen Voorschoten voor Elkaar, Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar en de bibliotheek. Een samenwerking die past als een jas. Mensen met vragen over moeilijke brieven en formulieren kwamen ook dit jaar weer naar de bibliotheek.

Taalhuis 5 jaar: vooruitkijken op de nieuwe inburgeringswet

In september vierden Taalhuis Voorschoten & Taalhuis Wassenaar hun vijfjarig bestaan. Om hier bij stil te staan en om vooruit te kijken, organiseerden wij samen met de gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar twee bijeenkomsten. 1 januari 2022 werd de nieuwe inburgeringswet van kracht, waarbij de gemeente de regie krijgt om nieuwkomers zo snel mogelijk mee te laten doen in de samenleving. Dit betekent dat er extra taken ontstaan voor het Taalhuis en de lokale partners. Tijdens de bijeenkomsten in Bibliotheek Voorschoten en Wassenaar bespraken wij samen met de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar en respectievelijk SMOW, Voorschoten voor Elkaar en andere lokale samenwerkingspartners hoe wij elkaar kunnen versterken in onze dienstverlening aan nieuwkomers zodat zij zich zo snel mogelijk thuis voelen in Voorschoten en Wassenaar. Een goede basis is gelegd om de plannen voor de inburgering van nieuwkomers verder uit te werken en zo het Taalhuis nog veelzijdiger te maken.

Jubileumviering met hapjes uit de hele wereld

De verjaardag van het Taalhuis werd in september ook nog eens feestelijk gevierd met een Multiculturele High Tea. De bezoekers genoten van hapjes van over de hele wereld, geheel verzorgd door deelnemers van het Taalhuis. Een leuke gelegenheid voor bezoekers om kennis te maken met ons Taalhuis.

Taalwandelingen groot succes
Vanwege de lockdown kon een groot aantal taalactiviteiten niet doorgaan. Een taalwandeling in de buitenlucht op veilige afstand was wel mogelijk. In maart organiseerden Taalhuis Voorschoten en Wassenaar de eerste Taalwandelingen. Tijdens zo’n wandeling maken een vrijwilliger en een anderstalige een wandeling door het eigen dorp. De reacties van de deelnemers zijn heel positief. ‘’Het is fijn om buiten bezig te zijn en Nederlands te praten.’’ Ook het ontmoeten van dorpsgenoten werd zeer gewaardeerd: ‘’Ik wil er graag weer aan meedoen, misschien elke keer met een andere persoon, dan kan ik meer mensen leren kennen.” Inmiddels zijn de Taalwandelingen een vast onderdeel van de activiteiten.
 

Nog nooit in de schoolbanken gezeten

Bij het Taalhuis werden heel veel mensen op weg geholpen met de Nederlandse taal. Eén dankbare groep heeft nagenoeg het gehele jaar les gehad. Dames uit Irak, Marokko en Syrië kregen lessen van Nederlandse vrijwilligers. Culturen kwamen samen en ze hadden het prettig samen. Gezellig samen schrijven en praten. “Dat is beter dan thuis zitten”, zegt Iman.
Een aantal dames heeft zelfs nog nooit in de schoolbanken gezeten. Ze starten nu op het niveau van groep 3, zoals ze dat zelf zeggen. En zijn heel blij. Bij de winkel kunnen ze zich nu goed redden, ook een gesprek met een arts kunnen ze volgen. Ondersteuning van hun kinderen hebben ze nog steeds, maar het gaat hen steeds zelfstandiger af. Voor de vrijwilliger, Wil, was het een bijzondere ervaring. Wil ervaarde hoe blij deze dames met de lessen waren en dan wil je er extra voor gaan. En dit clubje mocht nagenoeg het gehele jaar doorgaan!

Taalklas Voorschoten

Naar de film opeens heel bijzonder

Vorige

De bibliotheek in cijfers

Volgende