Groei en Ontwikkeling

Vrienden zijn er om je te steunen

In juni is de Stichting Vrienden een nieuw vriendenprogramma gestart voor iedereen die de bibliotheek een warm hart toedraagt. Leden en niet-leden steunen de bibliotheek door Vriend van de Bibliotheek of Vriendje van de Bieb (voor kinderen) te worden. De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Bibliotheek en de Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek hebben inmiddels al veel nieuwe vrienden mogen verwelkomen. Met deze steun kunnen wij ons aanbod aan (kinder)boeken en activiteiten nog meer uitbreiden. 

Een zorgenvrij bieb-leven

In september introduceerden we twee nieuwe abonnementsvormen voor een zorgenvrij bieb-leven: Bieb Onbezorgd en Jeugd Onbezorgd. Bij deze abonnementen krijgen leden geen boetes meer, reserveren ze gratis, lenen ze extra lang en extra veel. Samen met de abonnementen Bieb Basis en Jeugd Basis bieden we zo onze bestaande en nieuwe leden extra keuze: een passend abonnement voor iedereen! Vanaf september is ook de bezoekerspas verkrijgbaar: een voordelige keuze voor bezoekers die vaak gebruikmaken van de publiekpc’s en print- en kopieermogelijkheden.

VVV Wassenaar: toerisme in de bibliotheek!

Bij de VVV in Bibliotheek Wassenaar kunnen toeristen, inwoners en overige bezoekers terecht voor informatie over het toeristisch-recreatieve aanbod in Voorschoten, Wassenaar en de (directe) omgeving. We hebben in 2021 al veel bezoekers mogen verwelkomen om hun vragen te beantwoorden en hen te voorzien van fiets- en wandelkaarten, plattegronden en folders van arrangementen en toeristisch-recreatieve voorzieningen. Daarnaast zijn ook onze eigen VVV producten in trek zoals de ansichtkaarten en kalenders met foto’s van Voorschoten en Wassenaar, parkeerschijven met opdruk en de gedichtentas. In december is de samenwerking tussen Wassenaar-Voorschoten Marketing en de gemeente Wassenaar met drie jaar verlengd.

Privacy

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar verwerkt veel persoonsgegevens. In 2021 hebben wij belangrijke stappen gezet om op een adequate wijze om te gaan met privacy en gegevensbescherming, zoals de AVG verlangt. Het privacybeleid geeft kaders voor het waarborgen van privacy en is zo een belangrijk onderdeel van de organisatie en het werkproces. De organisatorische inbedding volgt door toewijzing van taken en verantwoordelijkheden en het creëren van bewustzijn. De rechten van betrokkenen zijn transparant. Betrokkenen worden voorafgaand aan een verwerking actief, tijdig en adequaat geïnformeerd. Afspraken met samenwerkende partners zijn in verwerkingsovereenkomsten geregeld. Er is een werkend proces voor datalekken met registratie en zo nodig registratie bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Creativiteit en improvisatie in coronatijd

Vorige

Op ontdekking in de bieb

Volgende