ANBI

Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar heeft de ANBI-status.

Schenken aan een goed doel geeft voldoening, omdat u er anderen mee helpt. De fiscus juicht dit soort giften toe en heeft hiervoor zelfs een gunstige belastingmaatregel gemaakt. Daardoor hoeft noch de gulle gever noch het begunstigde goede doel belasting te betalen over het geschonken bedrag. Onder deze regeling vallen kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijk of andere "algemeen nut beogende instellingen" (ANBI's).

Om door de Belastingdienst als ANBI aangewezen te kunnen worden, moeten het doel en de activiteiten van de instelling een algemeen belang dienen. Verder mag een ANBI geen winstoogmerk hebben en geen particulier belang dienen. Als donateur heeft u ook een groot voordeel: u kunt de giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken (binnen de daarvoor geldende regels).

Meer weten over ANBI? Kijk dan op www.belastingdienst.nl.

Stichtingen Vrienden van de Bibliotheek

De bibliotheek werkt met twee vriendenstichtingen, één voor de Wassenaarse vestiging en één voor de Voorschotense vestiging.

De Stichting Vrienden van de Wassenaarse Openbare Bibliotheek; die ook de ANBI-status heeft, stuurt jaarlijks een zogenaamde bedelbrief uit, waarmee zij geld inzamelt voor een goed doel.

Ook de Stichting Vrienden van de Voorschotense Openbare Bibliotheek is weer actief en heeft de ANBI-status verkregen.