Aangepast lezen

Aangepast lezen is een service voor mensen die op zoek zijn naar nieuwe mogelijkheden om te kunnen (blijven) lezen. Lezen betekent immers plezier, ontspanning en informatie. Uw bibliotheek denkt graag met u mee over een passende oplossing.

Wat heeft de bibliotheek te bieden

Grootletterboeken
Als uw ogen achteruit gaan, wordt lezen vermoeiend. Een grootletterboek is dan een oplossing. De letters zijn namelijk bijna twee keer zo groot als die in gewone boeken. De titelkeuze is gevarieerd en ruim.

Luisterboeken
Voor jonge en oude mensen die liever luisteren dan lezen, zijn er luisterboeken. Een luisterboek is een gesproken versie van een boek op cd. U kunt het beluisteren met een gewone cd-speler en een daisy-speler. Het is ook goed te combineren met andere dagelijkse bezigheden of onderweg in de auto.

Daisy-rom en daisy-speler
Een daisy-rom is een speciaal soort luisterboek dat u kunt afspelen via de computer of een Daisy-speler.
Een Daisy-speler heeft extra grote knoppen en een eenvoudige bediening. Het verschil met een gewoon luisterboek is dat een daisy-rom langzamer of sneller kan worden afgespeeld. Verder kunt u er ook digitaal bladeren naar pagina’s en hoofdstukken. Daardoor zijn Daisy-roms heel geschikt voor ouderen, mensen met dyslexie of met een leeshandicap.
Om te kijken of de daisy-speler u bevalt leent Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar spelers en daisy-roms uit voor een periode van 6 weken. Zo kunt u deze vorm van lezen in alle rust proberen. Voor meer informatie kunt u terecht in de bibliotheek.
Meer over Daisy-roms vindt u op de website van het kenniscentrum: www.aangepastlezen.nl

Lenen van een daisy-speler en daisy-roms

Als u gebruik wilt maken van de daisy speler en/of daisy-roms heeft u een Verklaring leesbeperking nodig.

Waarom een verklaring?
Gesproken lectuur op daisy-cd of digitaal is alleen bedoeld voor mensen met een leesbeperking. Uitgevers stellen hun materialen hier belangeloos voor ter beschikking. Zij willen er echter zeker van zijn dat de aangepaste lectuur in gesproken vorm niet door mensen zonder leesbeperking worden gebruikt. Daarom wordt u gevraagd om eenmalig een eenvoudige verklaring van leesbeperking af te geven. Door uw handtekening te zetten verklaart u dat u een leesbeperking hebt en daarom gebruik wilt maken van Aangepast lezen. Uiteraard wordt met uw verklaring vertrouwelijk omgegaan en worden gegevens niet verstrekt aan derden.

Wat is een leesbeperking?
Van een leesbeperking is sprake als het lezen op de gebruikelijke manier niet (meer) mogelijk is. Dat kan uiteraard liggen aan de ogen, maar dat hoeft niet. Dyslexie is eveneens een leesbeperking. Maar ook bij mensen die een boek niet meer kunnen vasthouden of de bladzijde niet meer kunnen omslaan, kun je spreken van een leesbeperking.

Aangepast lezen

Het Loket aangepast-lezen is de landelijke organisatie van de openbare bibliotheekbranche voor mensen met een visuele beperking of een andere leeshandicap. Het Loket leent gesproken boeken, kranten en tijdschriften uit op een daisy-rom en in braille. Het is voor alle mensen met een leeshandicap voor wie het aanbod van de plaatselijke openbare bibliotheek te beperkt is. Ook als u tijdelijk niet in staat bent gewone boeken te lezen, kunt u hiervan gebruik maken. De cd’s worden u gratis per post toegestuurd en u kunt ze ook weer gratis terugsturen.

Visio

Visio is het expertisecentrum voor slechtziende en blinde mensen. Zij hebben veel specialistische kennis en expertise in huis en werken voortdurend aan nieuwe methodieken en producten.

Oogvereniging

De Ooglijn is de landelijke advies- en informatielijn voor iedereen die vragen heeft over problemenmet zien en biedt ondersteuning en praktische tips bij o.a. het kiezen en aanvragen van hulpmiddelen en bij revalidatie. De Ooglijn is een initiatief van Viziris, de netwerkorganisatie van mensen met een visuele beperking.

Bartimeus

Bartimeús is specialist in leven met een visuele beperking. Zij ondersteunen jong en oud op het gebied van wonen, leren, werken en dagelijks leven.Of het nu gaat om aanpassingen in uw huis of werkplek, de ontwikkeling van uw kind, de schoolkeuze, handicapverwerking, uw hobby of leeshulpmiddel. Met persoonlijk advies, hulpmiddelen, ondersteuning en kennisoverdracht.