Taalplein

Beter lezen en schrijven

In Nederland wonen 1,5 miljoen volwassenen die problemen hebben met lezen en schrijven. Laaggeletterdheid is een verborgen probleem met twee kanten. Aan de ene kant de laaggeletterden zelf die er vaak niet over durven te praten en aan de andere kant hun omgeving die het soms moeilijk vindt om hen hierover aan te spreken. Het gaat hierbij om mensen die bijvoorbeeld door dyslexie of sociale omstandigheden vroeger op school in de problemen zijn gekomen.

Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar heeft boeken voor volwassenen die moeite hebben met lezen. Boeken met korte zinnen en makkelijke woorden. Vooral de laatste jaren zijn er veel spannende en leuke boeken uitgegeven. Bovendien zijn luisterboeken op cd. Veel materialen zijn ook geschikt voor anderstaligen. Op de pc's staan verschillende gratis oefenprogramma's.

Hieronder staan een aantal websites om lezen en schrijven mee te oefenen:

Oefenen met taal

Inburgering

Meedoen in de maatschappij