Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek

Word ook vriend van de Voorschotense Bibliotheek!

Lang heeft de bibliotheek net als veel andere bibliotheken in ons land, kunnen bestaan van lidmaatschapsgelden van volwassenen en van overheidssubsidie. De taken van de bibliotheek zijn in de loop van de tijd toegenomen, en de rol van de bibliotheek is verbreed. De bibliotheek fungeert nu als ontmoetingscentrum. Hiertoe worden bijvoorbeeld allerlei activiteiten georganiseerd, zoals lezingen en informatieve spreekuren. Ook is de bibliotheek een vangnet voor mensen die extra hulp nodig hebben op het gebied van taal en digitale vaardigheden. Er is een Taalhuis opgericht en de bibliotheek biedt een uitgebreid cursusaanbod aan. De bibliotheek doet veel meer, maar de subsidie is afgenomen.

Een groep mensen in Voorschoten wil zich inzetten voor de bibliotheek en wil via de stichting Vrienden van de Voorschotense bibliotheek extra geld kunnen geven aan de bibliotheek in Voorschoten. De stichting wil geld verzamelen bij inwoners van ons mooie dorp en straks ook bij ondernemers.

De Belastingdienst heeft de stichting als goed doel, een zogeheten culturele ANBI, aangemerkt. Er wordt nauw samengewerkt met het bestuur en de directie van de bibliotheek.

Het stichtingsbestuur met als voorzitter Eric Kentie vertrouwt er op, dat de stichting een wezenlijke bijdrage aan de bibliotheek kan geven. Het banknummer is NL50 RABO 0334 4467 16 t.n.v. de Stichting Vrienden van de Voorschotense Bibliotheek.