Uitleg gift aan de bibliotheek en de Belastingdienst

Wat fijn dat u geïnteresseerd bent in het doen van een gift aan de bibliotheek!

Misschien is het de eerste keer dat u een (periodieke) gift wil geven en weet u niet precies hoe het werkt. En kunnen sommige termen zoals ‘aftrekbaar van de belasting’ en ‘drempelinkomen’ wat ingewikkeld klinken. Daarom leggen wij graag uit wat uw gift voor positieve consequenties kan hebben voor uw belastingaangifte.

Wat is het voordeel van een gift aftrekken van de belasting?

Iedereen moet elk jaar in april belastingaangifte doen. Op dat moment geeft u bij de belasting uw inkomsten en financiële situatie aan over het afgelopen jaar. De belastingdienst kijkt naar uw belastbaar inkomen, dus over welk bedrag u belasting moet betalen. Afhankelijk van uw belastbaar inkomen bepaalt de belastingdienst hoeveel procent belasting u moet betalen.

In 2021 is dit bij een belastbaar inkomen tussen €0 en €68.507 een belasting van 37,05%. Bij een belastbaar inkomen boven €68.507 is dit 49,50%. 

Soms mag u bedragen aftrekken van de belasting. Dat betekent dat uw belastbaar inkomen daardoor lager wordt en het bedrag waarover u belasting moet betalen minder wordt. 

Stel uw inkomen is €30.000,- en u mag uw gift van €500,- aftrekken, dan hoeft u nu over €29.500,- 37,05% belasting te betalen in plaats van over €30.000,-. Dat is €10.929,75 in plaats van €11.115,- Dat scheelt toch €185,25. Wel gaat het hoogste percentage waar tegen u mag aftrekken, de komende jaren wat omlaag. In 2021 is het 43 procent, maar nog altijd een fors percentage. 

Gewone gift of periodieke gift
Een gewone gift is een gift die u een keer doet, of een gift die u wel jaarlijks doet maar niet in een overeenkomst hebt vastgelegd.

Een periodieke gift is een gift die u minimaal vijf jaar achter elkaar doet en in een overeenkomst hebt vast gelegd. Op de website van de belastingdienst kunt u hier nog meer over lezen.

Culturele ANBI

Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten – Wassenaar, Stichting Vrienden van de bibliotheek Wassenaar en Stichting Vrienden van de bibliotheek Voorschoten hebben allemaal een culturele ANBI status. Dat betekent dat u alle giften die u doet van uw belastbaar inkomen mag aftrekken. Bijkomend voordeel van een culturele ANBI is dat u bij het berekenen van de aftrek uw gift met 25% mag verhogen met een maximum van €1250,-. De extra 25% verhoging geldt dus tot een bedrag van €5000,- (25% van 5000 = 1250). Bij een gift van bijvoorbeeld €6000,- blijft de maximale aftrek verhoging dus €1250,-. Dit geldt voor gewone én periodieke giften. Periodieke giften mag u helemaal aftrekken, gewone giften niet. 

Hoe werkt het bij een gewone gift?
Een gewone gift mag u niet helemaal aftrekken van de belasting. Voor alle giften die u doet, geldt dat ze alleen aftrekbaar zijn als ze bij elkaar meer dan 1 procent van uw (drempel)inkomen bedragen, met een minimum van €60,-, maar ook niet meer dan tien procent. Hebt u een fiscale partner? Tel dan de giften van u en uw partner bij elkaar op.  

Stel uw drempelinkomen is €30.000,-. Dan mag u een bedrag (gift) tussen de €300,- en €3000,- aftrekken. Is uw gift hoger dan €3000,-, bijvoorbeeld €4500, dan mag u nog steeds maximaal €3000,- aftrekken. 

Bij een culturele ANBI mag u de aftrek van uw gift met 25% verhogen. Bij een gift van €400,- betekent dit dat u €100,- bij uw gift mag optellen. Van deze €500,- moet u het drempelbedrag van €300,- aftrekken (1% van uw drempelinkomen van €30.000,-). Er blijft dan €200,- over. Dit is het bedrag dat u mag aftrekken.

Hoe werkt het bij een periodieke gift?

Een periodieke gift mag u helemaal van de belasting aftrekken. Hier geldt geen drempelinkomen. Hier zit voor u het voordeel in ten opzichte van een gewone gift. 

Bij een culturele ANBI mag u de aftrek van uw gift met 25% verhogen. Bij een periodieke gift van €400,- betekent dit dat u €100,- bij uw gift mag optellen. Omdat u nu geen rekening hoeft te houden met een drempelinkomen betekent dit dat u €500,- mag aftrekken. 

Bij een periodieke gift kiest u een bedrag dat u minimaal vijf jaar lang wil schenken. Om er zeker van te zijn dat uw gift als periodieke gift geldt, moet u dit formulier van de belastingdienst invullen. U levert dit bij ons in zodat wij het kunnen ondertekenen. Wij hanteren een minimum schenking van € 25,- per jaar vanwege de administratieve werkzaamheden die hier bij komen kijken. 

Door deze regels kunt u, als u dat wilt, aardig wat van uw periodieke gift terug krijgen van de Belastingdienst. En dat geeft u de ruimte om ons wellicht net wat meer te schenken dan u zou kunnen onder de gewone regels van aftrek van eenmalige giften.