Aanrader Irene

'Het Herdersleven: een verhaal over het Lake District' door James Rebanks

Een ontroerend verhaal over het leven van schapenherders. James Rebanks komt uit een familie van schapenfokkers en is naast herder ook landschapsadviseur. Hij weet in zijn boek het dagelijks leven van zijn familie zoals dat al generaties is in de wijdere context van de natuur en de noodzaak om die te beschermen te plaatsen. In het begin kan het wat moeite kosten om in het verhaal te komen, maar op een gegeven moment wordt de lezer helemaal meegenomen naar het Lake District en de wetenswaardigheden van de Herdwickschapen.

Korte omschrijving: Debuut van een adviseur van het Werelderfgoed Centrum van de Unesco, die van kinds af aan zijn leven grotendeels heeft gewijd aan het fokken van schapen. Vanuit zijn verknochtheid aan zijn geboortegrond en de gemeenschap hanteert hij hierbij in navolging van zijn grootvader en vader de eeuwenoude tradities en het waarden- en normenpatroon van het herdersvolk. Dat volk leidt een zwoegend, maar tevreden en vrij bestaan op het ritme van de seizoenen, waarin de schapen en de natuur centraal staan. Alleen nuttige verworvenheden van de complexe ge├»ndustrialiseerde samenleving daarbuiten worden overgenomen. Van dit leven roept de auteur bijna een filmisch beeld op, dat ingekleurd wordt door talloze emotionele, grappige en realistische gebeurtenissen uit zijn leven op de familieboerderij.