Over ons

Gegevens Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar

Algemeen
De Stichting Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar (OBVW) is op 1 januari 2008 ontstaan als fusie tussen de openbare bibliotheek Voorschoten en de openbare bibliotheek Wassenaar.

Rekeningnummer
NL71 RABO 0366 1045 19

Fiscaalnummer en RSIN
815856891

Kamer van Koophandel
27287737

Doelstelling
•Het bevorderen van de openbare bibliotheekvoorzieningen in het verzorgingsgebied, omvattende de gemeente Voorschoten en de gemeente Wassenaar.
•Het vormen en in standhouden van één of meerdere centra voor kennis, cultuur, educatie en informatie.
•Het verrichten van verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Bestuur
Het (onbezoldigde) bestuur van de stichting OBVW bestaat uit de volgende personen:

Dhr. R. Hooijdonk, voorzitter
Mevr. M.M. Mewissen-Teeuw, secretaris
Dhr. J.J.L. van Bezouw, penningmeester   
Mevr. L. van Dijk
Mevr. W.A.M. Zoetemelk-Van der Hulst
Dhr. M. Hoogeveen

Directeur
Mariska Koning

Contact: Langstraat 40, 2242 KM Wassenaar, 070 5113397, correspondentie: m.koningroozendaal@obvw.nl

Beloningsbeleid
De medewerkers van de Openbare Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar worden betaald volgens de CAO Openbare Bibliotheken.