Makkelijk Lezen

Als lezen niet zo makkelijk gaat...

Speciaal voor kinderen die lezen niet makkelijk vinden hebben wij in beide vestigingen een Makkelijk Lezen kast. In deze kast staan materialen die speciaal worden geschreven voor kinderen met leesmoeilijkheden. De boeken worden frontaal gepresenteerd en staan op genre bij elkaar, waardoor kiezen nog leuker wordt.

De letters in de boeken zijn groter en duidelijker, er zijn ruime marges, de zinnen zijn niet al te lang, het verhaal heeft een duidelijke structuur zonder al teveel flashbacks en wisselingen van perspectief en is onderverdeeld in korte hoofdstukken. De boeken hebben een lager avi-niveau dan voor de leeftijd gebruikelijk is, maar sluiten wel aan bij de belevingswereld. Het gaat hier zowel om leesboeken als informatieve boeken.

Verder staat de collectie combinatielezen in deze kast. Dit is een combinatie van luisteren en lezen. Een boek op een bepaald avi-niveau wordt voorgelezen op cd of daisy-rom. De leerling kan meelezen met de tekst en zo oefenen om de juiste leessnelheid te ontwikkelen. Ook bevat de kast informatie voor ouders en opvoeders over leesproblemen en dyslexie.