Taalspreekuur

Wilt u zich aanmelden als taalvrijwilliger of wilt u hulp bij het spreken, schrijven of lezen van de Nederlandse taal? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar het Taalhuis onder vermelding van uw naam en telefoonnummer.

Taalhuis Voorschoten-Wassenaar

Taalondersteuning voor volwassenen in eigen dorp

1 op de 10 inwoners van Voorschoten en Wassenaar kan onvoldoende Nederlands lezen, schrijven of spreken om zich staande te houden in onze samenleving. Ze hebben moeite met het lezen van verpakking en verkeersborden, brieven van instanties en instructies op het werk.

Het Taalhuis is een centrale plek in de bibliotheek waar een ieder die hulp nodig heeft met taalvaardigheden en digitale vaardigheden terecht kan voor informatie, doorverwijzing en laagdrempelige ondersteuning.

Taalspreekuur

Het Taalspreekuur is de plek waar u informatie kunt krijgen over de mogelijkheden om uw taalvaardigheid te verbeteren. Mensen die graag willen weten waar en hoe ze beter Nederlands kunnen leren spreken, lezen of schrijven, kunnen hier terecht.

Vindt u het leuk om mensen te helpen bij het leren van het Nederlands? Dan kunt u ook naar het Taalspreekuur komen. Dan wordt met u besproken wat u als taalvrijwilliger zou kunnen doen.

Taalvrijwilligers gezocht

Binnen het Taalhuis zijn verschillende functies voor taalvrijwilligers. U helpt volwassenen verder op weg bij het beter leren lezen, schrijven en spreken van de Nederlandse taal. Bijvoorbeeld door ze door te verwijzen op het Taalspreekuur, met individuele hulp als taalmaatje of door het begeleiden van groepen in de taalklas.

Leren en lezen in de bibliotheek

Taalklas

In onze beide vestigingen is er een taalklas. De lessen zijn twee keer in de week, onder deskundige leiding van een taaldocent en vrijwilligers. 

Wil je werken aan je taalvaardigheden of weet je iemand die wel wat taalondersteuning kan gebruiken? Meld je dan aan via het Taalspreekuur in de bibliotheek.

Taalhuis Voorschoten

Wijngaardenlaan 4

2252 XN Voorschoten

071 - 561 56 78

taal@obvw.nl

Taalspreekuur: elke vrijdag 10.00 tot 12.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties

Taalhuis Wassenaar

Langstraat 40

2242 KM Wassenaar

070 - 511 33 97

taal@obvw.nl

Taalspreekuur: elke donderdag 10.00 tot 12.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties

Het verhaal van Lisa

Digi-taal

In Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar worden verschillende digitale cursussen gehouden zoals Basiscursus voor de computer (digitale vaardigheden) en Digisterker (communiceren met de digitale overheid).

Moeite met lezen of zo?

Taalambassadeur Dick Voogd vertelt...