Taalspreekuur

Wilt u zich aanmelden als taalvrijwilliger of wilt u hulp bij het spreken, schrijven of lezen van de Nederlandse taal? Meld u dan digitaal aan voor het taalspreekuur. Het taalspreekuur houdt zomervakantie. Begin september wordt contact met u opgenomen.

Taalhuis Voorschoten-Wassenaar

Taalondersteuning voor volwassenen in eigen dorp

1 op de 10 inwoners van Voorschoten en Wassenaar kan onvoldoende Nederlands lezen, schrijven of spreken om zich staande te houden in onze samenleving. Ze hebben moeite met het lezen van verpakking en verkeersborden, brieven van instanties en instructies op het werk.

Het Taalhuis is een centrale plek in de bibliotheek waar een ieder die hulp nodig heeft met taalvaardigheden en digitale vaardigheden terecht kan voor informatie, doorverwijzing en laagdrempelige ondersteuning.

Leren en lezen in de bibliotheek

Taalambassadeur Dick Voogd vertelt...

Taalhuis Voorschoten

Wijngaardenlaan 4

2252 XN Voorschoten

071 - 561 56 78

taal@obvw.nl

Taalspreekuur: vanaf september elke vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties

Taalhuis Wassenaar

Langstraat 40

2242 KM Wassenaar

070 - 511 33 97

taal@obvw.nl

Taalspreekuur: vanaf september elke donderdag van 10.00 tot 12.00 uur met uitzondering van de schoolvakanties

Het verhaal van Lisa

Digi-taal

In Bibliotheek Voorschoten-Wassenaar worden verschillende digitale cursussen gehouden zoals Basiscursus voor de computer (digitale vaardigheden) en Digisterker (communiceren met de digitale overheid).

Moeite met lezen of zo?